НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ДЕТЕГЛЕДАЧКА ПО ПРОГРАМАТА В ПОДКРЕПА НА МАЙИЧИНСТВОТО. Социално-осигурителни отношения при майчинство. НОИ и обезщетения за майчинство

Go down

баба - НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ДЕТЕГЛЕДАЧКА ПО ПРОГРАМАТА В ПОДКРЕПА НА МАЙИЧИНСТВОТО. Социално-осигурителни отношения при майчинство. НОИ и обезщетения за майчинство Empty НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ДЕТЕГЛЕДАЧКА ПО ПРОГРАМАТА В ПОДКРЕПА НА МАЙИЧИНСТВОТО. Социално-осигурителни отношения при майчинство. НОИ и обезщетения за майчинство

Писане by Dani on Вто 25 Мар 2008, 14:07

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ДЕТЕГЛЕДАЧКА ПО ПРОГРАМАТА В ПОДКРЕПА НА МАЙИЧИНСТВОТО

Ред за кандидатстване:
По-долу са изброени необходимите документи, които се подават в Дирекция “Бюро по труда” .
Ред и условия за включване на майките в програмата:
Желаещите да се включат подават 1. писмено заявление в дирекциите “Социално подпомагане” по постоянен или настоящ адрес, когато е различен от постоянния.

Прилагат 2. Удостоверение за обстоятелството, че са с право на обезщетение при отглеждане на малко дете по чл.53, ал.1 или по чл.54, ал.1 от Кодекса за социално осигуряване.
Удостоверението се издава, както следва:
Ø от териториалното поделение на НОИ, ако на майката плащанията на паричното обезщетение по чл. 53, ал. 1 или по чл. 54, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване се извършват от НОИ.
Ø за майките, заварени в отпуск за бременност и раждане по чл. 163 от КТ или в отпуск за отглеждане на малко дете по чл.164, ал.1 от КТ към 1 януари 2007 г. и в получаване на парично обезщетение по чл. 53, ал. 1 или по чл. 54, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване, удостоверението се издава от:
- осигурителите - за наетите от тях лица;
- от едноличните търговци, които имат наети на работа лица - за тях и за наетите от тях лица;
- от търговските дружества - за собствениците и съдружниците в тях;
- териториалните поделения на НОИ - за самоосигуряващите се лица, заварени към 01.01.2007г. в получаване на обезщетение при бременност и раждане или за отглеждане на малко дете по чл.53, ал.1 или по чл.54, ал.1 от КСО, на които осигурителните плащания или заверката на платежните искания за тегленето им се извършват от териториалните поделения на НОИ (за лицата, регистрирани като упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност, за земеделските производители и тютюнопроизводителите и за едноличните търговци, които нямат наети на работа лица).

В рамките на периода след изтичане на отпуска по чл. 164, ал. 1 от КТ, до навършване на 3-годишната възраст на детето, майките, които желаят да се включат в програмата, прилагат към писменото заявление(1) 3. служебна бележка от работодателя или друг документ, удостоверяващ трудовия/осигурителния статус, както и 4. копие от акта за раждане на детето.

Не се допуска едновременно осигуряването на грижи за малко дете от безработно лице по програмата и ползването от родителите на правото на неплатен отпуск за отглеждане на дете до 8- годишна възраст по чл.167а от КТ.

Условията, на които трябва да отговарят безработните лица, желаещи да се включат в програмата са:
- да са регистрирани в дирекции “Бюро по труда”;
- да представят в дирекциите “Бюро по труда” удостоверение от съответния психодиспансер, че не страдат от психически заболявания.
Дирекциите “Бюро по труда” извършват първоначален подбор и организират провеждането на интервю на майката с подбраните безработни лица. Насочването на безработните лица за наемане по трудово правоотношение на разкритите работни места се извършва в съответствие с избора на майката, която има право сама да избере безработното лице, независимо от спецификата на образованието и професионалния му опит. Наличието на родствена или съпружеска връзка между майката и безработното лице не е пречка за участие в програмата.
Работодател по програмата са дирекции “Социално подпомагане” на територията на цялата страна.

Подробна и конкретна информация относно реализацията на програмата майките и безработните лица могат да получат в дирекции “Бюро по труда” по местоживеене.


Накратко това ви дава възможност да наемете безработен, регистриран в Бюрото по труда да отглежда детето ви в дома до навършване на 3год.( Безработният може да е и ваш роднина - майка, свекърва, леля, сестра, съпруг и т.н.) Заплатата от 220 лв. му я изплаща Бюрото по труда, с което се сключва трудов договор. Тези 220 лв. са брутно възнаграждение и от тях се приспадат данъци и соц.осигуровки.
Макар и не идеална това е алтернатива на яслата, а тъй като възнаграждението, което се поема от държавата е смешно ниско, може да доплащате по ваше усмотрение на наетия човек.

_________________
баба - НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ДЕТЕГЛЕДАЧКА ПО ПРОГРАМАТА В ПОДКРЕПА НА МАЙИЧИНСТВОТО. Социално-осигурителни отношения при майчинство. НОИ и обезщетения за майчинство Doddds10
баба - НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ДЕТЕГЛЕДАЧКА ПО ПРОГРАМАТА В ПОДКРЕПА НА МАЙИЧИНСТВОТО. Социално-осигурителни отношения при майчинство. НОИ и обезщетения за майчинство __1117486800_49462_5_1_1_3_2_2_1
Dani
Dani
Администратор
Администратор


Върнете се в началото Go down

баба - НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ДЕТЕГЛЕДАЧКА ПО ПРОГРАМАТА В ПОДКРЕПА НА МАЙИЧИНСТВОТО. Социално-осигурителни отношения при майчинство. НОИ и обезщетения за майчинство Empty Социално-осигурителни отношения при майчинство. НОИ и обезщетения за майчинство

Писане by mamazavinagi on Сря 30 Апр 2008, 14:59

Социално-осигурителни отношения при майчинство

От
началото на 2007 г. размерът на отпуска за бременност и раждане се
увеличи от 135 на 315 дена за всяко дете, като 45 от тях се ползват
преди раждането.

баба - НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ДЕТЕГЛЕДАЧКА ПО ПРОГРАМАТА В ПОДКРЕПА НА МАЙИЧИНСТВОТО. Социално-осигурителни отношения при майчинство. НОИ и обезщетения за майчинство 5837 • През това време получавате 90% от размера на брутната работна заплата, върху която са ви осигурявали.
 • След изтичането на тези 315 дена имате право на отпуск, докато
  детето ви навърши 2 години. За този период получавате обезщетение в
  размер на 180 лв.
 • Ако желаете, можете да прехвърлите този отпуск за ползване на
  бащата на детето или на някой от родителите ви. За това е необходимо
  обаче те да работят по трудов договор и да са осигурени.
 • В случай, че не искате да ползвате този отпуск или да го
  прехвърлите, можете да се върнете на работа, за което ще получавате 50%
  от размера на обезщетението, т.е. 90 лв.
 • Целият период на ползване на отпуск за бременност и раждане и отглеждане на малко дете се признава за трудов стаж.
 • До
  навършването на 8-годишна възраст на детето всеки от родителите, ако
  работи по трудов договор, може да поиска и да ползва неплатен отпуск до
  6 месеца.
 • Ако сами отглеждате децата си, имате право на този отпуск в пълния му размер от 12 месеца.
mamazavinagi
mamazavinagi
Администратор
Администратор


Върнете се в началото Go down

баба - НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ДЕТЕГЛЕДАЧКА ПО ПРОГРАМАТА В ПОДКРЕПА НА МАЙИЧИНСТВОТО. Социално-осигурителни отношения при майчинство. НОИ и обезщетения за майчинство Empty НОИ и обезщетения за майчинство

Писане by mamazavinagi on Сря 30 Апр 2008, 15:00

НОИ и обезщетения за майчинство

Високи осигуровки, високи обезщетения.Както всички знаем, от началото на 2007 година можем да се радваме на по-добри условия за отглеждането на деца.


315 дни, в които държавата плаща обезщетение от 90% от осигурителния доход. Колкото по-високи осигуровки, толкова повече пари.


Това гарантира 9 месеца отглеждане на спокойствие на детето, без големи
финансови притеснения. Важното е да се знае, че тези условия важат, ако
сте плащали добри осигуровки поне 6 месеца преди датата на раждането.


Обезщетенията се изплащат от НОИ по лична сметка на майката, а не както беше до
миналата година от работодателя. Всички документи се подават от
счетоводителя на вашия работодател.


Първи етап:
Издаване на болничен за бременност и раждане.
Издава ви го гинекологът, който следи бременността, точно 45 дни преди
определения термин за раждане. Може да го направи срещу амбулаторна
книжка, която трябва да имате. Ако нямате, личният лекар ще ви издаде
такава. Трябва да си откриете лична банкова сметка, на която да ви се
изплащат обезщетенията. Всички документи */болничният и декларация за
откритата банкова светка/ се подават при счетоводителя на фирмата, в
която работите, а той ги подава в НОИ. До един месец трябва да получите
първата си месечна сума.


Втори етап:
След като родите, болничното заведение издава болничен лист с датата на
раждане, който отново се предоставя на работодателя и той подава в НОИ.


Трети етап:
След 42 дни от раждането педиатърът на детето издава отново болничен, който трябва да е придружен с декларация за обстоятелствата за изплащане на парично обезщетение при бременност и
раждане. Отново счетоводството на работодателя трябва да подаде
докумените в НОИ. След изтичането на 135 дни болничен, подавате молба
при работодателя за 315 календарни дни отпуска, които той няма право да
откаже. С тази молба, попълвате и молба декларация за изплащане на
обезщетение за бременност и раждане за остатъка от 135 до 315 дни
отпуска до НОИ, прикрепяте копие от акта за раждане на детето и
работодателят отново ги подава в НОИ.


Четвърти етап:
След края на 315-дни имате право на отпуска до навършване на 2 годишна
възраст на детето. Майчинството ви /обезщетение за отглеждане на дете
до 2 годишна възраст/ е една месечна минимална работна заплата
/180лв./. Документите са отново молба до работодателя, молба до НОИ и
копие от акта за раждане на детето. Ако желаете да започнете работа,
получавате 50% от майчниството си. Можете да го прехвърлите и на близък
човек или да наемете детегледачка от Борсата по труда.


Не забравяйте, че ви се полагат и 200лв. Еднократна помощ за раждане на
дете. Трябва да имате акт да раждане от общината, в която е адресната
регистрация на майката. Там се издава и удостоверение за семейно
положение. Сумата се изплаща от службата по социално подпомагане пак по
адресна регистрация на майката. Попълва се молба, прилагат се копия от
личните карти и удостоверението за семейно положение на родителите и се
дава акта за раждане на детето. Тази помощ може да потърсите до 3
години от раждането на детето.


Всички формуляри, декларации и приложения, можете да изтеглите от уеб сайта на НОИ www.noi.bg

Необходими документи за отпускане на детски надбавки:
Всички детски надбавки се изплащат от териториалните дирекции “Социално подпомагане” по постоянен адрес на родителите.
Приемането на документите е в дирекциите “Социално подпомагане”. Бланка на молбата
декларация може да се намери на сайта на Агенцията за социално
подпомагане. В представената на сайта структура са дадени и адресите на
всички дирекции “Социално подпомагане” в страната.
Ако майката работи, тя трябва да подаде молба декларация, служебна бележка от
работодателя - брутен доход на родителите за последните 12 м., акта за
раждане на детето и бележка, че детето ходи на училище (ако е на
училищна възраст).
В случай, че майката е пенсионерка, за получаването на помощта е бъде необходима само молба декларация.
Данните за доходите и за изплатените вече помощи се прехвърлят служебно
от НОИ на дирекциите “Социално подпомагане”.

Срокове за подаване на документи:
Майките, които вече получават помощ и едногодишният срок на предходната молба
декларация не е изтекъл, имат право на продължаване на изплащането на
помощта след подаването на нова молба-декларация.
За майките, които за първи път ще ползват помощта, правото възниква от момента на
подаването на документите. Напр. когато срокът на предишната молба
декларация изтича до 31 декември 2008 г, документите трябва да се
подадат през януари 2009 г, за да няма прекъсване на изплащаните детски
надбавки.
По 25 лева са детски надбавки, които родителите ще
получават за всяко дете през 2008 година, ако месечният доход на член
от семейството е под 300 лева.

Еднократните помощи за раждане на дете се
изплащат само на български граждани. Изплащат се независимо от това
дали майката е осигурена или не. Помощите се предоставят, за да
подпомогнат финансово родителите на детето. Правото на тази помощ
възниква с раждането на живо дете. Помощта се изплаща по реда на
държавното обществено осигуряване, доколкото някой от родителите работи
или се осигурява за всички осигурителни случаи. Помощта се изплаща на
майката, а ако тя не работи – на бащата. Правото за получаване на
еднократна помощ за раждане на дете възниква от момента на раждането на
детето и се установява с оригинално удостоверение за раждане. Помощта
може да бъде поискана в срок от 3 години, считан от края на годината на
раждането. Размерът на еднократната помощ за раждане на първо дете е
250 лева, за второ дете - 600 лева, а за всяко следващо – по 200 лева.
mamazavinagi
mamazavinagi
Администратор
Администратор


Върнете се в началото Go down

баба - НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ДЕТЕГЛЕДАЧКА ПО ПРОГРАМАТА В ПОДКРЕПА НА МАЙИЧИНСТВОТО. Социално-осигурителни отношения при майчинство. НОИ и обезщетения за майчинство Empty Плащат ни и за чужда баба детегледачка

Писане by деси on Чет 23 Окт 2008, 18:43

Майките с бебета от 10 месеца до 3 г. вече могат да кандидатстват за бавачка в социалните служби
Държавата ще плаща на млади родители да наемат не само родна баба
или дядо за гледане на дете, а и чужд на семейството пенсионер. Това
предвиждат последните промени в Националния план за действие по
заетостта. Много възрастни у нас работят и не могат да си гледат лично
внуците, обясни Живка Минчева, експерт в дирекция “Политика на пазара
на труда” в социалното министерство.
Разширеният вариант на програмата “В подкрепа на майчинството” на
практика стартира от понеделник. Тогава всички заинтересовани млади
родители, искащи да се върнат на работа, могат да отидат в социалните
дирекции по постоянен или настоящ адрес и да подадат молба за държавна
помощ за детегледачка.
Избраната кандидат-бавачка се посочва поименно в документа. Тя или
той трябва да има право на пенсия за осигурителен стаж и възраст или на
професионална пенсия за работа във вредни условия, гласи регламентът.
Остава в сила и вариантът като платени бейбиситъри да се вземат и
безработни, както бе досега.

Към заявлението майките трябва да представят и удостоверение от
териториалното поделение на НОИ, че като редовно осигурени получават
обезщетение за отглеждане на дете от 10-ия месец до навършване на 2
години. След наемането на детегледачката майчинските от НОИ автоматично
им се спират.
Сега обезщетението е 220 лв., колкото е минималната работна заплата.
Завърналата се предсрочно на работа жена след наемане на бавачка с
държавно съдействие губи и правото на помощта от 50% от минималното
възнаграждение, която иначе се дава, докато детето стане на 2 г.,
уточни Минчева.
Майките с деца от 2 до 3 г., които вече не получават пари от НОИ,
трябва пък само да представят удостоверение в социалната служба, че са
работещи. За целта е нужна служебна бележка от работодателя. Ако жената
е предприемач, нотариус или друг са-моосигуряващ се, ще носи
осигурителна книжка.
Задължителен елемент от пакета документи е актът за раждане на
детето. Наетият пенсионер пък трябва да се регистрира в бюрото по труда
по настоящ или по постоянен адрес като участник в програмата “В
подкрепа на майчинството”. Това става с лична карта. На всяка цена
възрастният детегледач трябва да носи и разпореждането от НОИ за
отпусната пенсия.
Размерът на пенсията не влияе на заплатата, която дава бюрото по
труда. Възнаграждението е 220 лв. месечно до края на 2008 г., обясни
Минчева. За близнаци сумата е 300 лв. Догодина парите ще се увеличат.
По споразумение със самото семейство особено в случаите, когато става
дума за наемане на чужди пенсионери и безработни, може да се договори и
допълнително заплащане.
Наетият пенсионер подписва с борсата стандартен трудов договор за
8-часов работен ден. Срокът на документа е за времето, докато детето
навърши 3 г. Бабата или дядото получават и длъжностна характеристика с
детайлно описание на задачите си. Писмено се задължава да храни детето
добре, да го разхожда, да се грижи перфектно за хигиената му, да общува
с него според възрастта му, обясни Минчева.
Провежда се и специална среща между майката, детегледачката и
трудовия специалист, след която бабата или дядото получават насочващо
писмо към социалната дирекция. С него и въз основа на заявлението от
майката се разкрива новото работно място по програмата. Ако детето ви
вече ходи на ясли, може да се включите в програмата, ако се откажете и
освободите мястото, обясни Минчева.
До края на седмицата всички социални дирекции и бюра по труда ще
получат инструкции, за да обслуждат кандидатите от понеделник.
Осигурени са 4,6 млн. лв. до края на годината. Очаква се те да стигнат
за заплати на 2701 бавачки, от които 1042 нови след разширението на
програмата, уточняват от социалното министерство.
Проектът “В подкрепа на майчинството” стартира преди 2 г. пилотно.
Досега обаче детегледачки можеха да бъдат само безработни в
трудоспособна възраст.
От януари до септември от услугата са се възползвали 1148 майки, а
наетите са 1162-ма. Включването на родните и чужди баби и дядовци ще
облекчи изключително младите семейства, смята министър Емилия
Масларова. Същевременно това била и финансова подкрепа за пенсионерите.

Вестник „24 Часа”
деси
деси
Администратор
Администратор


Върнете се в началото Go down

баба - НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ДЕТЕГЛЕДАЧКА ПО ПРОГРАМАТА В ПОДКРЕПА НА МАЙИЧИНСТВОТО. Социално-осигурителни отношения при майчинство. НОИ и обезщетения за майчинство Empty Re: НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ДЕТЕГЛЕДАЧКА ПО ПРОГРАМАТА В ПОДКРЕПА НА МАЙИЧИНСТВОТО. Социално-осигурителни отношения при майчинство. НОИ и обезщетения за майчинство

Писане by Sponsored content


Sponsored content


Върнете се в началото Go down

Върнете се в началото


 
Права за този форум:
Не Можете да отговаряте на темите