Какво трябва да знаем за брачния договор

Go down

Какво трябва да знаем за брачния договор Empty Какво трябва да знаем за брачния договор

Писане by Dani on Пон 19 Окт 2009, 21:48

Брачен договорСлед влизане в сила на новия Семеен кодекс, от 1 октомври 2009, при сключване на брак съпрузите имат възможност да определят сами режима на общата им собственост, като могат да избират между три варианта: съпружеска имуществена общност, т.е. както е в стария Семеен кодекс, разделен режим на собствеността и предварително договорен режим. Избраният режим може да бъде променян по време на брака.

Брачният договор може да бъде сключен както преди, така и по време на брака. Двойките, сключили граждански брак преди 1 октомври 2009 могат да сключат брачен договор.

Брачният договор съдържа уговорки само и единствено относно имуществото на съпрузите. Той урежда въпросите, свързани с правата на страните върху имуществото, което се придобива по време на брака, правата на страните върху имуществото, притежавано преди брака, начините на управление и разпореждане с имуществото, включително и със семейното жилище, участието на страните в разходите и задълженията, имуществените последици при развод, издръжката на съпрузите по време на брака, както и след развод, издръжката на децата от брака и др.

Брачният договор се сключва лично, в писмена форма с нотариална заверка на съдържанието и на подписите. Сключването не може да стане по пълномощно, както и бракът не може да бъде сключен по пълномощие. Брачният договор, с който се прехвърля право на собственост или се учредява или прехвърля друго вещно право върху недвижим имот, има прехвърлително действие и ще се вписва в имотния регистър към Агенция по вписвания.

Когато брачният договор е сключен по време на брака, за неговото сключване се прави отбелязване в акта за сключване на граждански брак и договорът се регистрира.

Брачният договор поражда действие от момента на сключване на брака, а когато е сключен по време на брака - от деня на сключване на договора или от друга дата, определена в него.

Брачният договор може да бъде изменян по време на брака. Измененията могат д абъдат и ретроактивни освен в случаите, когато засягат права, придобити от трети лица преди изменението.

Брачният договор като всички останали договори може да бъде развален по съдебен ред по чл. 87, ал. 1 от Закона за задълженията и договорите, ако това не противоречи на правните принципи на добрите нрави. Основанието за разваляне е ниезпълнение на задължение по договора от единия съпруг поради причина, за която той отговаря. Развалянето може да е само за в бъдещи и няма ретроактивно действие.


източник: www.brachendogovor.com

_________________
Какво трябва да знаем за брачния договор Doddds10
Какво трябва да знаем за брачния договор __1117486800_49462_5_1_1_3_2_2_1
Dani
Dani
Администратор
Администратор


Върнете се в началото Go down

Какво трябва да знаем за брачния договор Empty Защо трябва да сключим брачен договор

Писане by Dani on Пон 19 Окт 2009, 21:53

Защо трябва да сключим брачен договор?* Притежавате значително повече имущество от партньора си. Брачният договор ще ви даде увереност, че вашият партньор сключва брак с вас заради това, което сте и не заради парите ви.
* Печелите много повече от партньора си. Брачният договор може да бъде основание за определяне на разумен размер на издръжката, дължима след прекратяване на брака.
* Вашият партньор има голям кредит или други финансови задължения. В този случай е добре с брачния договор да уговорите собствеността върху новопридобитото от вас имущество, както и да осигурите неприкосновенност на имуществото си спрямо кредиторите на съпруга.
* Имате собствен бизнес или притежавате дял от дружество. Брачният договор може да ви даде сигурност, че при прекратяване на брака вашият съпруг няма да се превърне принудително във ваш бизнес-партньор.В същото време брачният договор може да предпази партньора ви и неговото имущество от претенциите на кредитори на предприятието ви.
* Вие сте много по-беден от партньора си. Точно както брачният договор може да се използва д а защити съпруга, който разполага с повече имущество, така може и да осигури на по-слабия икономически партньор защита и финансова сигурност.
* Планирате да напуснете работа и да отглеждате деца. Напускането на работа ще се отрази негативно на вашето състояние. Брачният договор може да ви осигури стабилност и сигурност, че финансовото бреме по отглеждане на децата ще бъде честно поделено между съпрузите.
* Не сте в добри отношения с роднини на партньора си. Роднините на съпруга ви биха могли да получат в наследство дял от общопридобитото от вас имущество. По този начин биха се превърнали в нежелани съсобственици или бизнес партньори в съвместното ви предприятие. Брачният договор може да ограничи този ефект.
* Партньорът ви води съдебен спор. Без значение дали партньорът ви е ишец или ответник съществува възможност имушеството му да бъде с основание или без, предмет на запор и възбрана, както и на принудително изпълнение в случай, че изгуби делото. В тази хипотеза брачният договор може да осигури неприкосновеност на имуществото на другия съпруг.


източник: www.brachendogovor.com

_________________
Какво трябва да знаем за брачния договор Doddds10
Какво трябва да знаем за брачния договор __1117486800_49462_5_1_1_3_2_2_1
Dani
Dani
Администратор
Администратор


Върнете се в началото Go down

Какво трябва да знаем за брачния договор Empty Какво може и какво не може да се договори в брачния договор

Писане by Dani on Пон 19 Окт 2009, 21:55

Какво може и какво не може да се договори в брачния договор?
Брачният договор съдържа уговорки само относно имуществени отношения между страните. В договора може да се предвиди

* правата на страните върху имуществото, което се придобива по време на брака;
* правата на страните върху притежаваното от тях имущество преди брака;
* начините на управление и разпореждане с имуществото, включително и със семейното жилище;
* участието на страните в разходите и задълженията;
* имуществените последици при развод;
* издръжката на съпрузите по време на брака, както и при развод;
* издръжката на децата от брака;
* други имуществени отношения;

Брачният договор не може да урежда

* Отношенията по повод на смърт на някой от съпрузите;
* Неимуществени отношения свързани с упражняването на родителски права;
* Упражняването на родителски права след евентуален развод;
* Личните отношения между съпрузите;


източник: www.brachendogovor.com

_________________
Какво трябва да знаем за брачния договор Doddds10
Какво трябва да знаем за брачния договор __1117486800_49462_5_1_1_3_2_2_1
Dani
Dani
Администратор
Администратор


Върнете се в началото Go down

Какво трябва да знаем за брачния договор Empty Брачен договор при вече сключен брак

Писане by Dani on Пон 19 Окт 2009, 21:59

Брачен договор при вече сключен брак
Брачен договор може да бъде сключен и по време на брака. Двойките, които към момента на влизане в сила на новия Семеен кодекс ( 01.10.2009), са сключили брак, могат да урегулират имуществените си отношения с брачен договор също както и двойките, които тепърва ще сключват брак.

Когато брачният договор е сключен по време на брака, за неговото сключване се прави отбелязване в акта за сключване на граждански брак и договорът се регистрира в регистъра по чл.19 СК.

Брачният договор, сключен по време на брака, може да урежда както бъдещи имуществени отношения между съпрузите, така и въпросите, свързани с вече придобито имущество.


източник: www.brachendogovor.com

_________________
Какво трябва да знаем за брачния договор Doddds10
Какво трябва да знаем за брачния договор __1117486800_49462_5_1_1_3_2_2_1
Dani
Dani
Администратор
Администратор


Върнете се в началото Go down

Какво трябва да знаем за брачния договор Empty Предбрачният договор

Писане by Lindzi on Вто 08 Дек 2009, 13:45

Встъпването в брак е все по-често предхождано от подписването на предбрачен договор. Той се приема за предпазна мярка при развод. Но предбрачният договор е и сделка, която помрачава романтиката на свещения съюз между двама влюбени.
Какво трябва да знаем за брачния договор 11919_0
За голям процент двойки в подготовката за сватбата вече не се включват само познатите тревоги по избора на рокля, костюм, халки, цветя, ресторант и всякакви други неща, но и се предвижда подписването на предбрачен договор. Той урежда предимно имуществени отношения при евентуален развод или иначе казано – кой какво ще получи. В този смисъл предбрачният договор е защитна мярка за онези, които разполагат със завидни суми. Предбрачният договор оспорва всеобщото схващане, че след брака „Всичко мое е и твое!“ Според предбрачния договор при евентуален развод всеки получава толкова, с колкото е разполагал преди брака. Това особено много касае хората, често определяни като златотърсачи, които сключват брак по сметка, развеждат се след известно време и се сдобиват със завидна сума пари благодарение на богатата си, вече бивша, половинка. За тях бракът е игра на търговия, а предбрачният договор се явява наръчник с правилата на тази игра и санкциите за нечестните играчи. В този смисъл предбрачният договор е предпазна мярка срещу финансови загуби.

Предбрачният договор би ви спестил много мъки, свързани с безкрайни дела в съда по уреждане на имуществени проблеми при евентуален развод.
Какво трябва да знаем за брачния договор 11919_1
Но както всяко нещо, така и предбрачният договор има и своите много негативни ефекти. Според някои той е нищо повече от поредното безумие, което освен, че утежнява начина ни на живот, помрачава романтиката на брака, но е и първата крачка към започването на спорове между партньорите и стигането дори до развод.

По желание на младоженците предбрачният договор може да касае и някои лични въпроси. Холивудските звезди например превръщат в истински цирк семейния начин на живот след подписването на предбрачен договор. За тях договорът е средство за пълен контрол над всеки един аспект от съвместното съжителство между двама души. Договарят се неща като клаузи при изневяра, брой посещения на свекървата, честота на сексуални контакти за седмица, лимит на парите за шопинг, забавления, спортуване, лимит на времето за гледане на мачове и сериали. Част от асортимента от уговорки в предбрачния договор е и глобата за наднормено тегло. Ако един от двамата „влюбени“ надвиши позволените килограми заплаща от собствените си пари глоба в немалък размер на половинката си. При тези уговорки и обстоятелства предбрачният договор може да е, първо, повод за спор и, второ, причината въобще да не се стигне до брак, а ако се стигне до брак, то няма да е изненда за никой, ако скоро последва развод. Не всеки е склонен на компромиси и готов да подпише подобен документ или, както някои ще го нарекат, дивотия. При включването в предбрачния договор на аспекти от личния живот на младоженците се упражнява макар и неосъзнат натиск върху съвместното им съжителство. Подобен вид нормативен документ ще ги кара винаги да си имат „едно на ум“ каквото и да вършат, а това малко или много дразни и изнервя хората.

Предбрачният договор може да забранява и урежда всичко, което поискате, но не можете чрез предбрачен договор да накарате половинката си вечно да ви обича. Ако не сте сигурни как вие или половинката ви ще се отнасяте един към друг след сватбата, може би не ви е време да се „бракувате“. Предбрачният договор не е начинът да контролирате именно най-важните неща в брака – добрите отношения, обичта, уважението.

Ако накарате половинката си да подпише предбрачен договор може доста да го засегнете и обидите. В случай, че партньорът ви вярва в брака, любовта и щастливия съвместен живот, желанието ви ще се приеме не така, както очаквате. То ще изразява вашата несигурност по отношение на брака и мнителност относно половинката ви.

И все пак предбрачният договор е новост при сключването на брак и не е задължителен, ако младоженците сами не пожелаят да го подпишат. За хората, които ценят брака и за тях той е наистина свещен съюз, предбрачният договор не е нужен. Подобен вид сделки за излишни, ако младоженците са с чисти намерения и се обичат.
Какво трябва да знаем за брачния договор 11919_2
Важно е да сте наясно, че анулирането или променянето на предбрачния договор става чрез писменото съгласие на двете страни. Голям процент от хората не гледат сериозно на предбрачния договор, възприемат го просто като парче хартия. Но договорът е все пак правен документ и всякакви корекции по него стават по съдебен път.

rozali.com
Lindzi
Lindzi
SPAMMER
SPAMMER


Върнете се в началото Go down

Какво трябва да знаем за брачния договор Empty Re: Какво трябва да знаем за брачния договор

Писане by Sponsored content


Sponsored content


Върнете се в началото Go down

Върнете се в началото


 
Права за този форум:
Не Можете да отговаряте на темите