Детски надбавки - документи,въпроси ...

Страница 1 от 2 1, 2  Next

Go down

Детски надбавки - документи,въпроси ... Empty Детски надбавки - документи,въпроси ...

Писане by Гост on Пет 07 Мар 2008, 16:27

Условия за получаване:
Месечните помощи за дете (детски надбавки) до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст се предоставят в пари и/или под формата на социални инвестиции на семействата със средномесечен доход на член от семейството за предходните 12 месеца, по-нисък или равен на 300лв, при условие, че:
1. не е настанено за отглеждане на пълна държавна издръжка в специализирана институция за деца;
2. до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст редовно посещава училище, освен ако това е невъзможно поради здравословното му състояние;
3. живее постоянно в страната.

Размерът на месечните помощи за дете е както следва:
- за първо дете - 25лв.
- за второ дете - 25лв
- близнаци - 37,5 лв. на всяко дете


Кой получава помощта:
С изричното писмено съгласие на майката помощи могат да се получават от бащата.
Месечните помощи за деца с разведени родители се предоставят на родителя, на когото е предоставено упражняването на родителските права - при определяне правото на месечни помощи доходите на другия родител не се вземат предвид.

От къде се отпуска помощта:
Семейните помощи за деца се отпускат от дирекция "Социално подпомагане" (по постоянен адрес на получателя но помощите) въз основа на молба-декларация по образец за всяка отделна помощ.
След изтичане на 12 месеца от отпускането на месечните помощи се подава нова молба-декларация.
Семейните помощи за деца се отпускат със заповед на директора на дирекция "Социално подпомагане".
Отказът за отпускане на парична помощ за деца се мотивира.
Заповедта за отпускане или отказ на помощта за деца се съобщава писмено на лицето, подало молбата, в 7-дневен срок от постановяването му - може да бъде обжалвана по реда на Административно-процесуалния кодекс.
В случаите, когато е приета молба-декларация с нередовни или липсващи документи, на лицето се дава 14-дневен срок за отстраняване на неизправностите. Изплащането на семейните помощи за деца може да се извършва по касов или безкасов път. По желание на лицата, отразено в молба-декларацията, семейните помощи за деца могат да се превеждат по банков път.

"Семейството" включва съпрузите, ненавършилите пълнолетие деца, както и навършилите пълнолетие, ако продължават да учат, до завършване на средното им образование, но не по-късно от навършване на 20-годишна възраст (родени, припознати, осиновени, доведени, заварени, с изключение на сключилите брак).
Ако в семейство, което има право на месечни помощи за дете, се промени броят на децата, тогава се подава нова молба-декларация, без да е нужно актуализиране на другите документи. Спират се или се отпускат помощи само за децата, за които има промяна.

"Доход" са всички брутни доходи на семейството, които са облагаеми по Закона за данъците върху доходите на физическите лица, както и получаваните пенсии, обезщетения, помощи и стипендии, с изключение на месечните добавки за деца с трайни увреждания, изплащани по реда на чл. 43 от Закона за интеграция на хората с увреждания, добавката за чужда помощ на инвалидите по Кодекса за социално осигуряване, стипендиите на учащите се до завършване на средно образование, но не по-късно от навършване на 20-годишна възраст, както и помощите, получени по този закон.

При определяне на средномесечния доход на член от семейството се взема предвид броят на членовете му към датата, на която е подадена молба-декларацията.

Документи, необходими за получаване на месечни помощи за дете
Молба-декларация по образец
Към нея се прилагат:
1. удостоверение за брутните месечни доходи на семейството за 12 календарни месеца преди месеца, през който е подадена молба-декларацията, за лицата, работещи по трудови и/или по служебни правоотношения;

2. служебна бележка за размера на пенсията за 12 календарни месеца преди месеца, през който е подадена молба-декларацията, издадена от съответното териториално поделение на Националния осигурителен институт (НОИ) - за пенсионерите;

3. служебна бележка от специализирана институция за отглеждане на деца на пълна държавна издръжка за времето, през което детето ще се отглежда в семейството;

4. служебна бележка от учебното заведение, че детето е записано като ученик и редовно посещава занятията през предходните 12 месеца от учебната година спрямо месеца, за който се иска помощта;

5. решение на диагностична комисия към инспектората по образованието на Министерството на образованието и науката, че детето не може да посещава училище в случаите по чл. 18, ал. 2;

6. удостоверения за раждане на децата, които се отглеждат в семейството - за справка;

7. лична карта - за справка;

8. копие от експертно решение на РЕЛКК/ЦЕЛКК или ТЕЛК/НЕЛК (само в случаите за деца с трайни увреждания);

9. копие от заповед на ръководителя на общинската служба за социално подпомагане и/или решение на съда за настаняване на детето в семейство на роднини, близки или в приемно семейство по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето (само в случаите по чл. 7, ал. 2 ЗСПД);

10. копие от влязло в сила решение на съда за допускане на развод между съпрузите;

11. копие от удостоверение за назначаване на настойник или попечител.


За децата, които навършват 7-годишна възраст преди началото на съответната учебна година, служебна бележка се представя в 14-дневен срок от започването на учебните занятия. В този случай не се подава нова молба-декларация. За децата, които навършват 7-годишна възраст след началото на учебната година, служебна бележка се представя в 14-дневен срок след навършването на възрастта.
Месечните помощи за деца до навършване на 18-годишна възраст се отпускат от началото на месеца, през който е подадена молба-декларацията с необходимите документи.
При промяна на обстоятелствата изплащането на семейни помощи започва или се прекратява от месеца, следващ настъпването на новите обстоятелства.
В случай на раждане на дете - има право на обезщетение от следващия раждането месец, т.е. брои се месеца на раждането + още 11 месеца наза и това е периодът-база за дохода.
Ако майката няма брак - удостоверение за семейно положение - подава се само първият път, когато се кандидатства. След това всяка следваща година е необходима само бележка с брутните доходи на майката. На други го искат при всяко подаване на документите.

Молба-декларация по образец - от тук може да си я изтеглите

avatar
Гост
Гост


Върнете се в началото Go down

Детски надбавки - документи,въпроси ... Empty Ликувай, родителю! Детските стават 35 лв.

Писане by mamazavinagi on Пон 04 Авг 2008, 00:06

Ликувай, родителю! Детските стават 35 лв.

17.05.2008 14:11 Детски надбавки - документи,въпроси ... Pencil 71
Детски надбавки - документи,въпроси ... 0000051665-article
Снимка: Булфото

Детските добавки ще бъдат увеличени от 25 на 35 лева, обяви социалният министър Емилия Масларова.

"В управляващата коалиция имаше дискусия дали да
бъде променен прага за получаване на тези добавки или да бъде въобще
премахнат и да се дават детски на всички родители, въпреки размера на
дохода”, каза тя.

В момента този праг е 300 лева доход на член от домакинство.

“За семейства, в които месечния доход е много по-голям, средства в размер 25-30 лева е нищо”, призна Масларова.

Социалната министърка се надява идеята й да стане
факт от 1 януари догодина, “като аз лично мисля, че това може да стане
и по-рано, ако има възможност в бюджета за това увеличение”.
mamazavinagi
mamazavinagi
Администратор
Администратор


Върнете се в началото Go down

Детски надбавки - документи,въпроси ... Empty Re: Детски надбавки - документи,въпроси ...

Писане by мама Мая on Нед 19 Юли 2009, 14:41

Да, но заради няколко стотинки не всички получават детски, когато осигуряването на родителите е в реален размер Детски надбавки - документи,въпроси ... 65084
мама Мая
мама Мая
начинаещ
начинаещ


Върнете се в началото Go down

Детски надбавки - документи,въпроси ... Empty Детски надбавки за всички!

Писане by vania70 on Нед 01 Ное 2009, 23:20

Аз мисля,че трябва всички да взимаме детски надбавки.Много нерви и разправии е да се подават документи за доходи през 1 година и ако превишиш за някоя стотинка-край без 35 лева Детски надбавки - документи,въпроси ... 78814 Голямата помощ !!!
vania70
vania70
начинаещ
начинаещ


Върнете се в началото Go down

Детски надбавки - документи,въпроси ... Empty Re: Детски надбавки - документи,въпроси ...

Писане by Гост on Пон 02 Ное 2009, 09:21

И аз мисля като теб,Ваня.Разбира се,че всеки трябва да взима надбавки,но аз мисля също така и,че не е редно сумата да е еднаква за всички,защото в крайна сметка едно означават 35 лв. за семейство с общ доход до 900 лв. и съвсем друго за семейство с доход над 2000 лв.Трябва да се взима под внимание и колко члена е това семейство,защото някой може да има 3 деца и тези 2000 или 2500 ще са крайно недостатъчни.Трябва да се взима и под внимание разходите на това семейство за сметки,дали живее под наем и т.н. и въз основа на цялата тази информация да се изчислява размера на помощта,обаче аз нали хвърча в облаците това ще си остане само в главата ми и написано тук! Детски надбавки - документи,въпроси ... 84556
avatar
Гост
Гост


Върнете се в началото Go down

Детски надбавки - документи,въпроси ... Empty Re: Детски надбавки - документи,въпроси ...

Писане by деси on Пон 02 Ное 2009, 14:12

Ехе ако всичко написано стане.Май ще забогатеем Голяма усмивка
А пък аз мисля че всеки трябва да взима"мизерните"надбавки,независимо дали дохода е 200 или 2000лв.Това е право дадено от държавата и всяко дете го заслужава.
деси
деси
Администратор
Администратор


Върнете се в началото Go down

Детски надбавки - документи,въпроси ... Empty Re: Детски надбавки - документи,въпроси ...

Писане by Гост on Пон 02 Ное 2009, 14:33

Ами и ние това мислим! Детски надбавки - документи,въпроси ... 58058
avatar
Гост
Гост


Върнете се в началото Go down

Детски надбавки - документи,въпроси ... Empty Въпрос?

Писане by dilqna_gk on Чет 05 Ное 2009, 11:00

Zdraveite!Imam vypros za detskite nadbavki.Do koga tazi godina e podavaneto na dokumenti za polu4avaneto na detski nadbavki?Mng mi e vajno!Blagodarq predvaritelno! :)


Здравейте! Имам въпрос за детските надбавки. До кога тази година е подаването на документи за получаването на детски надбавки? Много ми е важно! Благодаря предварително! :)

Мнението е редактирано от Lindzi
Писането на кирилица е задължително - точка 1.9 от
ПРАВИЛАТА!
dilqna_gk
dilqna_gk
начинаещ
начинаещ


Върнете се в началото Go down

Детски надбавки - документи,въпроси ... Empty Re: Детски надбавки - документи,въпроси ...

Писане by Mimoza on Чет 05 Ное 2009, 11:19

Документи за детските надбавки се подават индивидуално.Ако досега не си получавала, то трябва да подадеш документите си от 10 до края на месеца в съответната социална служба.
Mimoza
Mimoza
спечелен за каузата
спечелен за каузата


Върнете се в началото Go down

Детски надбавки - документи,въпроси ... Empty Re: Детски надбавки - документи,въпроси ...

Писане by Lindzi on Чет 05 Ное 2009, 11:22

Незнам кога е срокът за подаване, но намерих Закон за семейните помощи за деца.

СЕМЕЙНИ ПОМОЩИ ЗА ДЕЦА
ЕДНОКРАТНА ПОМОЩ ПРИ БРЕМЕННОСТ;
ЕДНОКРАТНА ПОМОЩ ПРИ РАЖДАНЕ НА ДЕТЕ;
МЕСЕЧНИ ПОМОЩИ ЗА ДЕТЕ ДО ЗАВЪРШВАНЕ НА СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ, НО НЕ ПОВЕЧЕ ОТ 20-ГОДИШНА ВЪЗРАСТ;
МЕСЕЧНИ ПОМОЩИ ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА ДЕТЕ ДО НАВЪРШВАНЕ НА ЕДНА ГОДИНА;


Кой има право на семейни помощи за деца
1. бременните жени - български граждани;
2. семействата на българските граждани - за децата, които отглеждат в страната;
3. семействата, в които единият от родителите е български гражданин - за децата с българско гражданство, които отглеждат в страната;
4. семействата на роднини, близки или приемни семейства - за децата, настанени по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето;
5. бременните жени - чужди граждани, и семействата на чужди граждани, които постоянно пребивават и отглеждат децата си в страната, ако получаването на такива помощи е предвидено в друг закон или в международен договор, по който Република България е страна.


Размери на семейните помощи за деца
Еднократната помощ при бременност е в размер на 150 лв. за периода от 45 дни преди определения термин за раждане.

Еднократната помощ при раждане на живо дете за 2009 г. е в размер е, както следва:
1. за първо дете - по 250 лв.;
2. за второ дете - по 600 лв.;
3. за трето и всяко следващо дете - по 200 лв.


Месечните помощи за дете до навършване на средно образование за 2009 г. са в размер на 35 лв. за всяко дете. При едновременно раждане от майката на 2 и повече деца помощта за всяко от тях се определя и изплаща в размер 150 на сто от размера по ал. 2. т.е 52, 50 лв.


Месечната помощ за отглеждане на дете до навършване на една година е в размер на 100 лв.

Доходна граница. Доходи на семейството.
Право на Еднократна помощ при бременност;
Месечна помощ за дете до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст;
Месечна помощ за отглеждане на дете до навършване на една година;
имат семействата, чиито средномесечен доход на член от семейството за предходните 12 месеца, преди месеца на подаване на молба-декларация, е по-нисък или равен на 350 лв.
Границата за достъп до подпомагане се определя ежегодно със Закона за бюджета на Република България.


КАК СЕ ОПЕДЕЛЯ СРЕДНОМЕСЕЧНИЯТ ДОХОД НА ЧЛЕН ОТ СЕМЕЙСТВОТО
В доходите се включват всички брутни доходи на семейството, които са облагаеми по Закона за данъка върху доходите на физическите лица, както и получаваните пенсии, обезщетения, помощи и стипендии, с изключение на месечните добавки за деца с трайни увреждания, добавката за чужда помощ на инвалидите, стипендиите на учащите се до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст, както и помощите, получени по Закона за семейни помощи за деца.


Лицата декларират брутните доходи на семейството, получени през 12 - те календарни месеца преди месеца, през който е подадена молба-декларация.
Доходите се декларират за месеца, през който са получени, независимо за кой период се отнасят.


При определяне на средномесечния доход на член от семейството се взема предвид броят на членовете му към датата, на която е подадена молба-декларацията.
В случаите, когато е приета молба-декларация с нередовни или липсващи документи, на лицето се дава 14-дневен срок за отстраняване на неизправностите.


Изплащането на семейните помощи за деца може да се извършва по касов или безкасов
път. По желание на лицата, отразено в молба-декларацията, семейните помощи за деца могат да се превеждат по банков път.


ЕДНОКРАТНА ПОМОЩ ПРИ БРЕМЕННОСТ
Право на еднократна помощ при бременност имат:
• Неосигурените жени;
• Бременните жени, осигурени за всички осигурени социални рискове, за всички осигурени социални рискове без трудова злополука, професионална болест и безработица или за всички осигурени социални рискове без безработица, които не получават обезщетение за бременност и раждане, поради това, че нямат необходимия осигурителен стаж. Помощта се изплаща в размер, пропорционално на дните от началото на отпуска за бременност и раждане до придобиването на необходимия осигурителен стаж по, но за не повече от 45 дни.


Какво трябва да направите, за да получите помощта
Необходимо е да подадете молба-декларация по образец в дирекция “Социално подпомагане” по постоянния Ви адрес. Към нея се прилагат следните документи:
1. удостоверение за брутните месечни доходи на семейството за последните 12 календарни месеца, предхождащи периода от 45 дни преди определения термин на раждане, за лицата, работещи по трудови или по служебни правоотношения;
2. удостоверение от осигурителя или от териториалното поделение на Националния осигурителен институт (НОИ) за лицата, на които осигурителните плащания или заверката на платежните искания за тегленето им се извършва от териториалното поделение (ТП) на НОИ, по образец съгласно приложение № 3;
3. копие от болничния лист за временна неработоспособност поради бременност и раждане за срок 45 дни, заверено от осигурителя или от ТП на НОИ, за лицата, на които осигурителните плащания или заверката на платежните искания за тегленето им се извършва от ТП на НОИ;
4. медицинско удостоверение за термина на раждане - за неосигурените жени;
5. лични карти на деклараторите (за справка).


ЕДНОКРАТНА ПОМОЩ ПРИ РАЖДАНЕ НА ДЕТЕ
Помощта се изплаща за живородено дете, ако то не е оставено за отглеждане в специализирана институция. Помощта не зависи от доходите на семейството.


Какво трябва да направите, за да получите помощта
Необходимо е да подадете молба-декларация по образец в дирекция “Социално подпомагане” по постоянния Ви адрес. Към нея се прилагат:
1. оригинално удостоверение за раждане на детето, за което се иска помощта;
2. копия от удостоверенията за раждане на всички деца, родени от майката;
3. удостоверение от служба ГРАО за родените от майката деца;
4. лични карти на деклараторите (за справка).


МЕСЕЧНИ ПОМОЩИ ЗА ДЕТЕ ДО ЗАВЪРШВАНЕ НА СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ, НО НЕ ПОВЕЧЕ ОТ 20-ГОДИШНА ВЪЗРАСТ

Помощта се изплаща ако са налице и следните условия:
1. Детето не е настанено за отглеждане на пълна държавна издръжка в специализирана институция за деца;
2. До завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст, редовно посещава училище, освен ако това е невъзможно поради здравословното му състояние. Смята се, че детето редовно посещава училище ако е записано в дневна, вечерна, задочна, индивидуална, самостоятелна, кореспондентска или дистанционна форма на обучение.

3. Живее постоянно в страната. Това означава, че за предходните 12 месеца спрямо месеца, през който е подадена молба-декларацията, детето трябва да е пребивавало на територията на страната повече от 183 дни, с изключение на децата до навършване на една година.


РАЗВЕДЕНИ РОДИТЕЛИ
• Месечните помощи за деца на разведени родители се изплащат на родителя, на когото е възложено упражняването на родителските права.
• Доходите на другия родител не се вземат предвид при определяне правото на подпомагане.
• Присъдените издръжки, получавани по реда на Семейният кодекс, не се считат за облагаем доход и не следва да се декларират.


Какво трябва да направите, за да получите помощта
Необходимо е да подадете молба-декларация по образец в дирекция “Социално подпомагане” по постоянния Ви адрес. Към нея се прилагат следните документи:
1. удостоверение за брутните месечни доходи на семейството за последните 12 календарни месеца, предхождащи месеца, през който е подадена молба-декларацията - за лицата, работещи по трудови и/или по служебни правоотношения;
2. служебна бележка от специализирана институция за отглеждане на деца на пълна държавна издръжка за времето, през което детето ще се отглежда в семейството;
3. удостоверение от учебното заведение, че детето е записано като ученик/ученичка, а за новата учебна година - в срок до 31 октомври;
4. решение на диагностична комисия към регионалния инспекторат по образованието, че детето не може да посещава училище в случаите по чл. 18, ал. 2;
5. удостоверения за раждане на децата, отглеждани в семейството - за справка;
6. лични карти на деклараторите - за справка;
7. копие от експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК (само в случаите по чл. 7, ал. 8 ЗСПД - месечната помощ за дете с трайно увреждане, установено от компетентните здравни органи, се предоставя в пари и/или под формата на социални инвестиции независимо от дохода на семейството в двоен размер на помощта );
8. копие от заповед на директора на дирекция "Социално подпомагане" и/или решение на съда за настаняване на детето в семейство на роднини, близки или в приемно семейство по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето (само в случаите по чл. 7, ал. 2 ЗСПД - месечната помощ за деца, настанени за отглеждане в семейство на роднини, близки или в приемно семейство по реда от чл. 26 от Закона за закрила на детето, се предоставя в пари и/или под формата на социални инвестиции независимо от дохода на семейството.);
9. копие от влязло в сила решение на съда за допускане на развод между съпрузите;
10. копие от удостоверение за назначаване на настойник или попечител. Нова молба-декларация се подава на всеки 12 месеца.


ПРОМЯНА НА ОБСТОЯТЕЛСТВАТА
За промяна на обстоятелствата се смятат например: раждане или смърт на дете; навършване на 20-годишна възраст; настаняване на детето в специализирана институция за деца или отписването му от нея и др.
• При промяна на обстоятелствата изплащането на семейните помощи започва или се прекратява от месеца, следващ промяната.
• В 7-дневен срок от настъпване на промяна на обстоятелствата се подава нова молба декларация за установяване само на това конкретно обстоятелство, без да се изисква актуализация за доходите на семейството. В тези случаи месечната помощ се отпуска или прекратява само за децата, по отношение на които правото възниква или се
прекратява. Месечните помощи за деца до завършване на средно образование, но не повече 20-годишна възраст се отпускат от началото на месеца, през който е подадена молба-декларацията с необходимите документи.
Дирекция „Социално подпомагане” получава служебно информация за изплатените обезщетения от НОИ.


МЕСЕЧНИ ПОМОЩИ ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА ДЕТЕ ДО НАВЪРШВАНЕ НА ЕДНА ГОДИНА
Изплаща се на майката (осиновителката, самотните бащи-осиновители, семействата на роднини, близки или приемни семейства, в които е настанено дете по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето), чиито средномесечен доход на член от семейството е по-нисък или равен на 350 лв.


Помощта се изплаща ако са налице и следните условия:
1. Детето не е настанено за отглеждане на пълна държавна издръжка в специализирана институция за деца;
2. Майката е неосигурена и не получава обезщетение за бременност, раждане и отглеждане на дете по условията и реда на Кодекса за социално осигуряване;
3. Майката е осигурена за всички осигурени социални рискове, за всички осигурени социални рискове без трудова злополука, професионална болест и безработица или за всички осигурени социални рискове без безработица, но няма необходимия осигурителен стаж за получаване на обезщетение за бременност, раждане и отглеждане на дете по условията и реда на Кодекса за социално осигуряване;
4. Детето живее постоянно в страната.


Какво трябва да направите, за да получите помощта?
Необходимо е да подадете молба-декларация по образец в дирекция “Социално подпомагане” по постоянния Ви адрес. Към нея се прилагат следните документи:
1. удостоверение за брутните месечни доходи на семейството за последните 12 календарни месеца, предхождащи месеца, през който е подадена молба-декларацията, за лицата, работещи по трудови и/или по служебни правоотношения;
2. удостоверение от осигурителя или от териториалното поделение на НОИ за лицата, на които осигурителните плащания или заверката на платежните искания за тегленето им се извършва от ТП на НОИ по образец съгласно приложение № 3;
3. удостоверения от осигурителите за всеки от членовете на семейството, при което е настанено детето по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето, че не получават обезщетение по чл. 53, ал. 3 КСО;
4. копие от удостоверението за раждане на детето;
5. копие от експертното решение на ТЕЛК/НЕЛК (само в случаите по чл. 8, ал. 3 ЗСПД - месечните помощи за отглеждане на дете с трайни увреждания се предоставят в пари и/или под формата на социални инвестиции до навършване на 2-годишна възраст на детето, независимо от дохода на
семейството.);

6. лична карта (за справка);
7. копие от решението на съда за допускане на развод между съпрузите;
8. копие от заповед на директора на дирекция "Социално подпомагане" и/или решение на съда за настаняване на детето в семейство на роднини, близки или в приемно семейство по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето (в случаите по чл. 8, ал. 6 от ЗСПД - месечната помощ за отглеждане на дете се предоставя в пари и/или под формата на социални инвестиции и на семействата на роднини и близки и приемни семейства за деца, настанени по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето, независимо от дохода на семейството).Дирекция"СП" получава по служебен път информация за изплатените обезщетения от НОИ.

Източник
Lindzi
Lindzi
SPAMMER
SPAMMER


Върнете се в началото Go down

Детски надбавки - документи,въпроси ... Empty Re: Детски надбавки - документи,въпроси ...

Писане by vania70 on Вто 16 Фев 2010, 22:29

Имам въпрос,относно една приятелка,която е самотна майка?
Какви помощи може да получава,още повече ,че в момента е съкратена и е само на обезщетение от НОИ?
vania70
vania70
начинаещ
начинаещ


Върнете се в началото Go down

Детски надбавки - документи,въпроси ... Empty Re: Детски надбавки - документи,въпроси ...

Писане by Lindzi on Сря 17 Фев 2010, 11:17

Социално подпомагане!!! - тук можете да зададете вашите въпроси онлайн, има специалисти, които ще ви отговорят, точно.
Lindzi
Lindzi
SPAMMER
SPAMMER


Върнете се в началото Go down

Детски надбавки - документи,въпроси ... Empty Re: Детски надбавки - документи,въпроси ...

Писане by vania70 on Сря 17 Фев 2010, 22:40

Благодаря ти ,много ми помогна!!! Детски надбавки - документи,въпроси ... 999340
vania70
vania70
начинаещ
начинаещ


Върнете се в началото Go down

Детски надбавки - документи,въпроси ... Empty Re: Детски надбавки - документи,въпроси ...

Писане by petia_v83 on Пет 23 Апр 2010, 13:41

znaete li do koga triabva da se zanesat belejkite ot li4nia lekar za deckite

Знаете ли до кога трябва да се занесат бележките от личния лекар за детските.


Мнението е редактирано от Администратор styyni.
Писането на кирилица е задължително - точка 1.9 от
ПРАВИЛАТА!
petia_v83
petia_v83
начинаещ
начинаещ


Върнете се в началото Go down

Детски надбавки - документи,въпроси ... Empty Re: Детски надбавки - документи,въпроси ...

Писане by Lindzi on Пет 23 Апр 2010, 14:47

@petia_v83 написа:znaete li do koga triabva da se zanesat belejkite ot li4nia lekar za deckite

Знаете ли до кога трябва да се занесат бележките от личния лекар за детските.


Мнението е редактирано от Администратор styyni.
Писането на кирилица е задължително - точка 1.9 от
ПРАВИЛАТА!

При подаване на документи за получаване на месечни помощи за отглеждане на деца вече е задължително представянето на служебна бележка, удостоверяваща, че на детето са извършени задължителните имунизации и профилактични прегледи. Това съобщи за Дарик директорът на "Социално подпомагане" Габрово - Радостина Братованова.
Всички, които са подали молби от 1 до 9 април, когато е обнародвано изменението, могат да занесат допълнителната бележка в 14 дневен срок.
Липсата на този документ е достатъчно основание помощта да бъде отказана. Бележките ще се издават от личните лекари, а ако детето няма такъв от регионалната инспекция по опазване и контрол на общественото здраве.
Lindzi
Lindzi
SPAMMER
SPAMMER


Върнете се в началото Go down

Детски надбавки - документи,въпроси ... Empty Re: Детски надбавки - документи,въпроси ...

Писане by бина on Сря 05 Май 2010, 23:16

моля за помощ
здравейте случая е следния по принцип подавам
молбата за детски надбавки март месец ,но родих второ дете и
декември2009 подадох молбата за еднократна помощ и ме накараха да подам
нова молба за детските надбавки за двете деца с всички необходими
документи и изрично попитах да ли е нужно да я подавам пак през март но
ми отговориха с не. но се оказа че парите от март са ми спрени днес
ходих да попитам с какво право а те отговориха че давността на първата
молба е изтекла тогава защо подавах нова а не само акта за раждане за
второ дете моля за помощ. маи
губя два месеца.
бина
бина
начинаещ
начинаещ


Върнете се в началото Go down

Детски надбавки - документи,въпроси ... Empty Re: Детски надбавки - документи,въпроси ...

Писане by katerina_25 on Вто 25 Май 2010, 17:48

Здравейте, имам един въпрос:Смених адресната си регистрация и вече съм в друг район,а сега трябва да подавам молба за детски.Мога ли да подам новата декларация на новото място или трябва първо да отида до предното място,кадето съм подавала преди?
katerina_25
katerina_25
начинаещ
начинаещ


Върнете се в началото Go down

Детски надбавки - документи,въпроси ... Empty Re: Детски надбавки - документи,въпроси ...

Писане by Dani on Вто 25 Май 2010, 18:15

Документите се подават в Дирекция "Социално подпомагане" по постоянен адрес.
По това предполагам,че трябва да ги подадеш във вече новия си район.
Може би е добре да провериш на място.

_________________
Детски надбавки - документи,въпроси ... Doddds10
Детски надбавки - документи,въпроси ... __1117486800_49462_5_1_1_3_2_2_1
Dani
Dani
Администратор
Администратор


Върнете се в началото Go down

Детски надбавки - документи,въпроси ... Empty Re: Детски надбавки - документи,въпроси ...

Писане by бина on Сря 26 Май 2010, 08:29

извинявам се ако съм в грешка
бина
бина
начинаещ
начинаещ


Върнете се в началото Go down

Детски надбавки - документи,въпроси ... Empty документи за детски надбавки

Писане by Гост on Вто 03 Авг 2010, 15:57

Здравейте,имам въпросче относно годишното подновяване на документите за детските надбавки,тази година моето момиче ще е 1 клас.,а сега до 10 август ми предстои подаване на документи.
Въпроса ми е,трябва ли ми някакъв документ от училището ,в което сме записани за 1 клас за социалните,благодаря предварително!
avatar
Гост
Гост


Върнете се в началото Go down

Детски надбавки - документи,въпроси ... Empty Re: Детски надбавки - документи,въпроси ...

Писане by Lindzi on Вто 03 Авг 2010, 16:09

http://www.lex.bg/forum/ - това е форум за безплатни въпроси юридически, в тази точка влиза и за социалните надбавки.

За твоя въпрос - трябва бележка от училището, но все пак - погледни В ето тази тема!
Lindzi
Lindzi
SPAMMER
SPAMMER


Върнете се в началото Go down

Детски надбавки - документи,въпроси ... Empty Re: Детски надбавки - документи,въпроси ...

Писане by Гост on Вто 03 Авг 2010, 21:09

sasy написа:


За децата, които навършват 7-годишна възраст преди началото на съответната учебна година, служебна бележка се представя в 14-дневен срок от започването на учебните занятия. В този случай не се подава нова молба-декларация.
Ако майката няма брак - удостоверение за семейно положение - подава се само първият път, когато се кандидатства. След това всяка следваща година е необходима само бележка с брутните доходи на майката. На други го искат при всяко подаване на документите.


Много ти благодаря,това ме интересуваше живо,поздрави Поли Детски надбавки - документи,въпроси ... 371951
avatar
Гост
Гост


Върнете се в началото Go down

Детски надбавки - документи,въпроси ... Empty Re: Детски надбавки - документи,въпроси ...

Писане by mina on Вто 24 Авг 2010, 16:13

Здравейте!Имам въпрос относно служебната бележка за брутния ми доход за 12 месеца назад за получаване на детските надбавки.От 9 месеца съм на нова работа и от там ще ми дадат бележка,но останалита 2 месеца не само работех на друго място,но и бях в болничен,а месеца между двете работни места се самоосигурих.Сега се чудя след като съм била в болничен трябва ли да искам такава бележка от бившия си работодател или от социалните ще направят сами справка в ной,и откъде да вземе такава за месеца в който съм се самоосигурила!Моля който знае да ми каже как да постъпя.Благодаря!
mina
mina
начинаещ
начинаещ


Върнете се в началото Go down

Детски надбавки - документи,въпроси ... Empty Re: Детски надбавки - документи,въпроси ...

Писане by pumpal21 on Вто 24 Авг 2010, 16:17

Доколкото зная социалните сами си правят справката.Дано се включат и други мами,за да ти бъдем в полза.

_________________
Детски надбавки - документи,въпроси ... 1779787
pumpal21
pumpal21
Глобален Модератор
Глобален Модератор


Върнете се в началото Go down

Детски надбавки - документи,въпроси ... Empty Re: Детски надбавки - документи,въпроси ...

Писане by koceva.1967@abv.bg on Съб 18 Сеп 2010, 09:32

Здравейте!
Искам да разбера възможно ли е да подам молба за получаване на детските надбавки от стара дата,тъй като съм пропуснала срока за подаване на декларацията.
и втори въпрос;
Може ли който и да е държавен служител да ми откаже приемане на молба?
koceva.1967@abv.bg
koceva.1967@abv.bg
начинаещ
начинаещ


Върнете се в началото Go down

Детски надбавки - документи,въпроси ... Empty Re: Детски надбавки - документи,въпроси ...

Писане by Sponsored content


Sponsored content


Върнете се в началото Go down

Страница 1 от 2 1, 2  Next

Върнете се в началото


 
Права за този форум:
Не Можете да отговаряте на темите